bloggemotionellwellness2

MediYoga- ta hand om din Hjärthälsa!

Den senaste doktorsavhandlingen om MediYogans effekter vid paroxysmalt hjärtflimmer visade på gynnsamma resultat överlag. I denna workshop går vi igenom rörelser och teori för hur vi kan få bättre hjärthäla och må bättre!
Varmt Välkommen!
Erika Strömsten
Utbildarteamet
MediYoga Sverige
MediYoga Institutet

MediYogan ser till människan som unik individ som oavsett diagnos har olika behov och förutsättningar för läkning. MediYoga som metod syftar till att skapa en grundläggande balans i människan och verkar genom att stärka resurser och odla de salutogena egenskaperna hos utövaren.
Att tillgodogöra de grundläggande behoven för inre läkning bidrar till det faktum att MediYogans bas är funktionell och ger positiva resultat i de flesta kund- patientkategorier..
Hjärtat slår fortare och långsammare hela tiden, dygnet runt – även när du sover. Det både påverkar och påverkas av sympatisk och parasympatisk aktivitet.
Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem såsom hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke m.m. Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter.
Karolinska Institutet fortsätter att forska på MediYoga. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar löpande på MediYoga vid hjärtsvikt och både KS och Danderyd genomför två av världens största studier på MediYoga vid hjärtsvikt och förmaksflimmer. I dagarna har även en doktorsavhandling utifrån detta presenterats.
Under workshopen fördjupar vi kunskapen bakom olika rörelser specifikt för hjärtat i MediYoga.
https://mediyoga.se/wp-content/uploads/ninja-forms/7/paroxysmal-hj%C3%A4rtflimmer-studie-2017.pdf
MediYoga finns tillgänligt vid 244 vårdenheter fn.
Under lördagen kl 09-16 genomför vi både teori och praktik från den senaste kunskapen kring vad som läker, är preventivt och förbättrar vår hjärthälsa utifrån både fysiologi såväl som MediYogans energisystem och filosofi..
Lättlunch och frukt samt enklare kompendium med sammanställning av de viktigaste rörelserna med instruktioner.
kostnad:900:-
De som köper 10-kort vt 2019 samt går MediYoga Instruktörsutbildningen har 50% på priset
Anmälan mediyogaumea@gmail.com
Varmt välkommen!
Erika Strömsten
Leg Psykolog
Fysiologisk terapeut
Utbildarteamet
MediYoga Sverige
MediYoga Institutet
Http://www.mediyoga.se
Liecelott Omma, Projektledning.
Ann Enström, Hållbarhetsstrateg Hjärthälsa.