Megazone med Junis Umeå

Följ med Junis Umeå till Megazone.

Vi är på Megazone klockan 09-12
Östra Rådhusgatan 8B

Anmälan till Zaheda 072-002 16 39

Alla barn/ungdomar är välkomna att delta på Junis Umeås aktiviteter under höstlovet. Du behöver inte vara medlem och aktiviteterna är gratis.