#Metoo

#Metoo

#metoo på Kvinnohistoriskt museum är en utställning om de som var med – som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser, samlade berättelser, påverkade politiken och gick ut på gator och torg.

Berättelserna och vittnesmålen som delades under #metoo blev starten för en rörelse, av många kallad en revolution! Det här är en utställning om den rörelsen – men också om framtiden! På plexiglas hängande från taket kan du ta del av videos och inlägg från sociala medier från #metoorörelsen med bl.a. Bianca Kronlöf, Emma Knyckare, Fatta!, Förtalskassan, Liselotte Wajstedt, RFSL, Niejda, Sáminuorra, Samordningen Metoouppropen och #metoosweden. Plexiglasen är transparanta och är en blinkning till rörelsens synliggörande av maktstrukturer.