Micael Norberg / Anteckningar från Benidorm

Micael Norberg / Anteckningar från Benidorm

Umeå konsthall visar under hösten/vintern Micael Norbergs utställning ”Anteckningar från Benidorm”. Micael Norberg utforskar i sitt konstnärliga arbete ämnen nära sin person. På gränsen mellan det personliga och privata. Hans arbete och metoder skulle kunna ses som dokumentära och gestaltas genom exempelvis foto, text och video. De är ofta metaforer och beskrivningar som kan tolkas och förstås på mer än en nivå.

”En personlig berättelse från soffhörnet om mig själv, om drömmar, att glömma, att minnas, om det som det som gör ont, min pappa, Sylvia Plath, Benidorm och att förlora.”
-Micael Norberg

Micael Norberg är bildkonstnär och utbildad vid Konsthögskolan i Trondheim, Norge, Koninklijke Academie van Beeldende Kunst i Den Haag, Holland och Konsthögskolan i Umeå, Sverige i början av 90-talet. Micael Norberg är verksam och bosatt i Umeå.