Miljöcafé: Vems Umeå? – att skapa rum för alla

I panelen:
Erik Persson (Folkinitiativet i Umeå)
Nina Ingvarsson (Gator och parker, Umeå Kommun)
Åsa Norin (Vän i Umeå / Svenska Kyrkan)
Emil Myrsell (Allt åt alla / Umeås cykeljunta / Dungen på Ålidhem)

Moderator: Maxim Vlasov.

Gratis entré som vanligt. Varmt välkomna!

Erik Persson:
Erik är skribent för ETC. tidningen och är en av initiativtagarna till Folkinitiativet i Umeå vars syfte är att samla in de namn som krävs för att en kommunal folkomröstning ska genomföras om utförsäljningarna av allmännyttan på Carlshem och Mariehem.

Nina Ingvarsson:
Nina är en landskapsingenjör på Gator och parker, Umeå Kommun och ansvarar för gröna ytor i de västra och östra stadsdelarna. Genom nära samarbete med invånarna och andra lokala organisationer har hon drivit olika gestaltningsprojekt bl.a. Stadsodling Ålidhem och Gatumöbel “Ålid Hills”.

Åsa Norin:
Åsa är en av grundarna för Vän i Umeå, ett ideellt nätverk som strävar efter att skapa naturliga möten och gemenskaper mellan Umebor från olika länder. Det görs bl.a. genom knytisfika, sport- & friluftsaktiviteter, musikkvällar, fadderskap och andra kulturella aktiviteter.

Emil Myrsell:
Emil är engagerad i olika sociala rörelser i Umeå bl.a. Dungen på Ålidhem och Umeås cykeljunta. Dungen är en gemensam park där det bland annat ordnas grillkvällar, utomhusbio och stadsodling. Föreningen Umeås cykeljunta skapar fysiska mötesplatser med fokus på cykelunderhåll i DIY (Do it Yourself) anda.

*** Evenemanget arrangeras av Miljöcafé i Umeå i samarbete med Folkuniversitetet Umeå