Modeller av Gamla Umeå

Folke Hübinettes modeller av Umeå före branden, efter uppbyggnaden fram till 1960-talet, Öst på stan och sågverken i umeåtrakten, totalt ca 80 m2 modeller. OBS! Sista insläpp 15:30.