Musik i Juletid

Umeå Manskör arrangerar i samarbete med stadsförsamlingen den traditionella adventskonserten den 2:a advent i stadskyrkan.

Musik i Juletid, Umeå Stadskyrka
Söndag 9 december kl 18.00
Umeå Manskör, Backens manskör & Björkstakören
Solister: Ania Winek-Albertsson och Sara Winek
Piano: Maud Elofsson
Dirigenter: Rolf Skärfstad, Anders Lundström, Klas Hjelte och Åsa Wendel
Arrangörer: Umeå Manskör, Umeå stadsförsamling, Studieförbundet Vuxenskolan
Fri entré, kollekt