Musikcafe´ i Sävar Hembygdsgård

Musikcafe´med Kerstins svänggäng i Sävar Hembygdsgård.
Söndagen den 17 april kl.18.30 Inträde 60 kr, inkl.fika