Naturreservat i Södra Lappland

Henrik Sporrong från Länsstyrelsen informerar om besöksvärda naturreservat i Södra Lappland.

Det finns ett stort antal naturreservat i Södra Lappland.
I regi av STF har vi besökt några av dem men det finns många kvar att upptäcka eller återupptäcka.
STF håller årsmöte i anslutning till Henriks framträdande.
Vi bjuder också på fika.