Nolia Trädgård 2017

Norrlands egen trädgårdsmässa

Trädgårdsintresset har hos många ökat explosionsartat de senaste åren och det fortsätter bara att växa. Nolia Trädgård är den största trädgårdsmässan norr om Stockholm. Här samlas ca 7000 köpsugna besökare och 80 inspirerande utställare. 2016 arrangeras mässan för femte året i rad och intresset hos utställare och besökare ökar för varje år.