NordILL2018 Libraries without borders? – The changing role of information and media supply

Välkomna till en nordisk konferens om informations- och medieförsörjning: NordILL2018

Den 10-12 oktober äger den 13:e Nordill-konferensen rum i Väven, Umeå: NordILL2018 Libraries without borders? – The changing role of information and media supply.
Årets tema är informations- och medieförsörjning i förändring, på vilka sätt kan vi vägleda och stödja våra användare och hur kan vi undvika hinder och problem? Fokus ligger på digitalisering och åtkomst av digitaliserat material, medieförsörjning, källkritik och informationsfrihet.