Nordis Filmfestival i miniformat

Tv intressanta NORDISKA filmer visas på MB

film 1 kl 13.00 WOMAN AT WAR
En isländsk film om en modig körledare som planerar ett sabotage men blir erbjuden ta emot en adopterad flicka
Filmen har fått Nordiska rådets filmpris och varit nominerad till en Oscar

Film 2 OPTIMISTERNA
Optimisterna är ett Volleybollag i Norge bestående av damer i ålder 66-98 år
De har tränat i många år och möter nu KRUTGUBBARNA från Sverige

i PAUSEN erbjuder föreningen NORDEN fika till en kostnad av 40:-