Nordiskt gästabud

För att fira NORDENS DAG och att föreningen NORDEN i Sverige fyller 100 år inbjuder
vi till ett gästabud på Ruselegården i Lycksele

Det blir en trerättersmeny levererad av Ruselegårdens kök,högtidstal , underhållning av
Lars och Laila Windelius från Vindern, lotteri mm

ANMÄLAN senast 17 mars till Rune G Åkerlund 0703120819
rune.akerlund@brinet.nu eller till
Sture Johansson 0706646548
sture.inger.johansson@lyckselenet.se