Novellcafé

Personalen läser en novell, kortare berättelse eller dikt. Ni får gärna handarbeta, slöjda eller dylikt under tiden.