Ohälsan tiger still – i en sal på lasarettet NY LOKAL

Söndag 8 oktober klockan 15:00 i Upplev multisal, plan 4 Väven (OBS! NY LOKAL)
Lungsot, tvinsot, lungröta, det finns många målande ord för den sjukdom, tuberkulos, som skördade miljontals liv i Europa under 18- och 1900-talet.
Författaren och dramatikern Henrik Valentin, lyfter i ett gestaltande bildföredrag fram historiska fakta kring den utbredda farsoten tbc. Han levandegör också flera dramatiska och gripande livsöden

Väldigt många människor bär med sig berättelser om släktingar, grannar, vänner och arbetskamrater som i början av 1900-talet drabbades av tuberkulos. Den blodiga hostan var ett illavarslande tecken. Men tbc kan uppträda i vilka kroppsdelar som helst; leder, hals, mage och lungor. Tuberkulos, tbc, var en utbredd folksjukdom som ända fram på 1950-talet drabbade både unga och gamla, fattiga som rika. Omfattande insatser gjordes för att stoppa spridningen och bota de sjuka. Bland annat uppfördes i början av 1900-talet ett stort antal imponerande sanatoriebyggnader över hela landet ─ ofta belägna i skogsbygder. I Västerbotten hade vi i Hällnäs Västerbottens länssanatorium, som stod inte färdigt förrän 1926. Det var ganska sent i jämförelse med många andra länssanatorier. Men det var inte helt okomplicerat att bygga ett så stort lungsotssjukhus. Järnvägen var en förutsättning för läget. Som så många andra sanatorier placerades det på en höjd med fantastisk utsikt över dalen och Vindelälven. Kallades säkert för ”Slottet i skogen” precis som flera andra sanatorier. Västerbotten var hårt drabbat av tbc så sanatoriet behövdes verkligen. Som mest tog det emot 340 patienter.

I en exposé över några olika sanatorier lyfter Henric Valentin fram Hällnäs lite extra när han framträder med ”Ohälsan tiger still” söndagen den 8 oktober på Vävenscenen. Torgny Lindgren, själv f d patient på Hällnäs precis som Sara Lidman, har skrivit en hel del om tbc, inte minst i Pölsan.

Bild: Hällnäs sanatorium