Om Gustav Rosén

Cuno Bernhardsson berättar om Gustav Rosén hans liv och gärning

Cuno Bernhardsson har som arkivarie på Folkrörelsearkivet i Umeå genom olika dokument, bilder mm gjort en föreläsning om Västerbottens legendariske landshövding Gustav Rosén som innan han blev landshövding var journalist, riksdagsman för liberalerna mm