Öppen scen: Septemberkören

Septemberkören har en internationell repertoar med folkliga sånger från alla världens hörn. En kör för fred och frihet och mångfald. På percussion Pelle Hjelmér. Lokal: Öppna foajén i Väven, plan 1.

Varmt välkommen!