Överförmyndarenheten informerar

Överförmyndarenheten informerar

Representanter från överförmyndarenheten berättar om godmanskap och framtidsfullmakt. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Överförmyndarenheten informerar om vad det innebär att ha god man, vem som kan få god man och vad den gode mannen kan göra för dig. Du får även information om alternativ till god man exempelvis framtidsfullmakt.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Åsa Pålsson Stråe och Jens Arnfjell Njajta, Överförmyndarenheten Umeåregionen.