Pax Nordica 2024

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening.

Pax Nordica är ett öppet arrangemang, ingen anmälan krävs!
Tema: Säkerhet i norr

Program

13.00–13.10 Dieter Müller, prorektor för Umeå universitet Inledning och välkomsttal
13.10–13.30 Louise Calais, Sveriges Arktisambassadör Säkerhetspolitisk utveckling i Arktis: myter och realiteter
13.30–13.50 Joakim Strand, rikdagsledamot i Finland Vikten av att förbättra logistikförbindelserna mellan Sverige och Finland – finsk utredning av möjligheter till fast förbindelse över Kvarken
13.50–14.10 Paus
14.10–14.30 Janet Ågren, kommunalråd i Umeå Ökat lokalt fokus och uppgifter på kommunala basverksamheter. Ett lokalt och kommunalt perspektiv på det förändrade geopolitiska läget.
14.30–14.50 Håkan Edström, docent vid Försvarshögskolan i Stockholm NATO:s nya position i Nordeuropa – Vad kan Sverige bidra med?
14.50–15.30 Paneldiskussion, moderator Professor Niklas Eklund, Umeå universitet
15.30–16.00 Mingelstund, Utrikespolitiska föreningen