Poesin och det lokala

Örnen och Kråkans posipod spelas in med publik.
I avdelningen Ordet torsdag 11 oktober kl. 17-18

Finns det en norrländsk eller västerbottnisk poesi? Vad talar vi om då vi knyter poesi till en speciell region eller plats? Är det naturen eller ljuset eller en särskild tradition? I vår globala era när alla och envar dagligen står i förbindelse med hela världen, då alltfler svenska poeter skriver på andra språk än svenska och har rötter i helt andra regioner än de bor i, är förhållandet mellan dikten och platsen på väg att förändras. Om detta, och med utgångspunkt i upplästa diktexempel, handlar oktoberavsnittet av Örnen och Kråkans poesipod, som spelas in den 11 oktober kl. 17.00 till 18.00 inför publik i kulturhuset Väven, Umeå. Medverkar gör:

Fanny Lindgren – som skriver en doktorsavhandling om norrländsk litteratur.
Jan Danielsson – bibliotekarie och ägare av Mingus bok och skivbutik.
Alice Thorburn – bibliotekarie som arbetar med Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek.
Magnus William-Olsson – poet, kritiker och redaktör för www.ornenochkrakan.se