Pollinerande insekter

Natuschka Lee vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, berättar om vad det får för konsekvenser om pollinerarna försvinner och hur vi kan förhindra det och bevara den biologiska mångfalden.
Arrangeras av Ersbodabiblioteket och Ersboda Folkets Hus.

Plats: Ersboda Folkets Hus