Privatekonomi och konsumenträtt

Privatekonomi och konsumenträtt

Medarbetare från Hållbar ekonomi, Umeå kommun, presenterar det tredje föredraget om privatekonomi i en serie om fyra. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Kom och ta del av ett föredrag om privatekonomi och konsumenträtt. På plats på Seniortorget finns rådgivare för att ge råd och tips för dig som konsument i ett, för alla, högaktuellt ämne.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Magnus Westerlund, Konsumentrådgivare och Maria Thysell, Budget- och skuldrådgivare, Umeå kommun