Psykisk ohälsa – lärdomar från GERDA

Psykisk ohälsa – lärdomar från GERDA

Yngve Gustafson, professor på Umeå universitet, föreläser om psykisk ohälsa. Föranmälan.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Yngve Gustafson, professor vid Umeå universitet, håller föredrag om Psykisk ohälsa på Seniortorget. Föredraget är en del av en digital seminariedag under temat Jakten på det goda åldrandet. Följ länken för att läsa mer om dagens program: Jakten på det goda åldrandet

Vill du se föredraget hemifrån gör du det via Åbo Akademi på denna länk: Länk till sändning. Ingen anmälan krävs för att delta digitalt.

Resterande föredrag presenterar resultat från Gerontologisk Regional Databas (GERDA) med tvärvetenskapliga infallsvinklar på det goda åldrandet mellan 11.15–15.00. För att ta del av resterande program kan du se de på Seniortorget eller digitalt. Mer information om det hittar du här:

Anmälan till denna föreläsning krävs.

Föreläsare: Yngve Gustafson, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet