Psykiskt välmående och åldersdiskriminering

Psykiskt välmående och åldersdiskriminering

Ska ålder spela roll för hur bra man får må? Vi är alla på väg genom livets resa. Vissa känner att de aldrig stött på ålderism medan andra upplever att de ständigt konfronteras med fördomar att vara äldre. Inte minst blir det tydligt för många när man mår dåligt eller drabbas av psykisk ohälsa.

Kom och bekanta dig närmare med varför det är viktigt att utmana attityder och myter kring åldrande och få med dig kunskap och verktyg för att uppmärksamma och stötta din och andras psykiska hälsa.
Föreläsare: Kevin Norberg, verksamhetsutvecklare äldreomsorgsförvaltningen och samordnare suicidprevention
Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.
Seniortorget , Renmarkstorget 15