RPG Västerbotten

RPG Västerbotten
21 febr. kl. 13 Hedlundakyrkan, Skolgatan 2, Umeå
Pastor Torgny Sandlund medverkar med sång.
RPG-information. Årsmötesförhandlingar,
Andakt. Gratis fika! Välkommen!

RPG Västerbotten
21 febr. kl. 13 Hedlundakyrkan, Skolgatan 2, Umeå
Pastor Torgny Sandlund medverkar med sång.
RPG-information. Årsmötesförhandlingar,
Andakt. Gratis fika! Välkommen!