Rysk poesi

Poesikonsert på ryska

Välkommen till poesiläsning på ryska. Modermålselever läser dikter för alla intresserade.
Plats: Sagorummet i Väven, plan 4