Sagoläsning på arabiska

Höstprogrammet för sagor och berättelser på arabiska börjar i september, på Umeå stadsbibliotek.
Sagoläsning på arabiska riktar sig till nyanlända barn i låg- och mellanstadieåldern med arabiska som modersmål. Alla i den åldern är välkomna. Vi läser en ny saga varje gång!

Vi vill öka läsintresset hos nyanlända barn och bidra till att bevara modersmålet. Vi vill också väcka barns intresse för bibliotek, så att de kan upptäcka bibliotekens breda utbud för barn i olika åldrar och på olika språk.
Vi träffas 7 gånger varannan lördag på Umeå stadsbibliotek. Vi samlas i Sagorummet på plan 4 och fortsätter sedan i Skapa formverkstad.
Varje träff inleds med sagoläsning ungefär en timme. Sedan får barnen rita eller måla något de tyckte om i sagan som de lyssnat på.
Datum: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december och 15 december.
Tid: kl. 13:30 – 15:45.