Sagostund

Sagostund

Kom och lyssna på en saga på Grubbebiblioteket!

Efter sagostunden finns fika att köpa. Anpassat för barn 3-6 år, men alla åldrar och funktionsvariationer är välkomna!

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Datum för sagostunder på Grubbebiblioteket hösten 2022:
Fredag 26 augusti
Fredag 30 september
Fredag 28 oktober
Fredag 25 november
Fredag 16 december