Sagostund på Grubbebiblioteket

Kom och lyssna på en saga på Grubbebiblioteket!

Efter sagostunden finns fika att köpa. Anpassat för barn 3-6 år, men alla åldrar och funktionsvariationer är välkomna!

Du behöver inte anmäla dig i förväg.