Sagostund på Ålidhemsbiblioteket

Varje onsdag kl 9.30-10.00 läser och berättar vi sagor för barn i Sagorummet på Ålidhemsbiblioteket. En onsdag i månaden berättar dessutom hemspråkslärarna sagor på arabiska, kinesiska, somaliska, tigrinja och finska.

Sagostunderna börjar onsdag 20 september. Då läser vi sagor på arabiska.
18 oktober läser vi sagor på kinesiska, 22 november på somaliska, 29 november på tigrinja och 6 december läser vi sagor på finska.
OBS! Ingen sagostund onsdag 1 november.
För barn från 3 år, men även yngre barn är välkomna.