Sagostund på flera språk

Sagostund på flera språk

Lyssna på sagor på svenska och ett annat språk samtidigt.

Vi läser sagor parallellt på svenska och ett annat språk. Vi ses på onsdagar klockan 9.30 i Sagorummet.

Arrangeras i samarbete med Kompetenscentrum för flerspråkighet.

26 oktober arabiska
9 november somaliska
14 december franska

Välkommen!