Samråd om biblioteksfrågor för dig som tillhör en nationell minoritet

Samråd om biblioteksfrågor för dig som tillhör en nationell minoritet

Vilka behov och önskemål har du som tillhör en nationell minoritet när det gäller verksamheten på biblioteken i Umeå kommun?

Välkommen på samråd om biblioteksfrågor i Upplev multisal på Umeå stadsbibliotek, plan 4.

För att stärka de nationella minoriteternas inflytande och egenmakt samråder Umeå kommun regelbundet med nationella minoriteter. Under detta samråd vill vi på biblioteken ta del av vilka behov och önskemål du som tillhör en nationell minoritet har när det gäller verksamheten på Umeå kommuns folkbibliotek.

Du som identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet och/eller urfolket samerna är välkommen till Upplev multisal på Umeå stadsbibliotek för att diskutera hur vi kan vi förbättra bibliotekens service och utbud av litteratur och arrangemang.

Samrådet är öppet för alla åldrar. Vi bjuder på fika.

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, och minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur.