Sång för mångfald på Rådhustorget, kl 13

Körer och enskilda bildar en gemensam kör som sjunger för mångfald, öppenhet, medmänsklighet, och för själva människovärdet. Förutom den gemensamma kören medverkar bl.a. Mona Roukachi, Petro Grancea, Umeå Pop- och rockkör, Jamo Jamo Arts, Happy Mix, Fårfiolerna, m.fl. Tal av Margaret Gärding, Khalil Karimi, Kenneth Nordgren, m.fl. Kom och sjung eller kom och lyssna!
Ljudfiler, noter, sångtexter finns på https://sangformangfald.wordpress.com/

I medvetenhet om attacker och våld, både i Sverige och i övriga världen, bjuder vi in till Sång för mångfald. Sången är ett gemensamt språk. Sång kan nå ända in till hjärtat, både hos den som sjunger och den som lyssnar. Med sångens kraft, innerlighet och glädje vill vi lyfta fram värden som mångfald, öppenhet, medmänsklighet, och själva människovärdet.

Tanken med Sång för mångfald är att få en bred samling som inger hopp, och som utgör en motvikt till strömningar av våld och avmänskligande av ”den andra”; oavsett vem som uppfattas som ”den andra”; oavsett vem våldet och avmänskligandet riktas mot.

Människor är både lika och olika: även om vi har samma etniska tillhörighet, samma kön, samma könsidentitet, samma sexualitet, samma religion, samma klass, samma funktionsnedsättning, samma bakgrund, samma ålder – så är vi både lika och olika. Och det är det som är det fina. Vi människor är som toner och vi behöver många toner, många variationer, för att det ska bli musik.

Det är hopp, inte hat, världen behöver. Vi behöver låta det medmänskliga ta plats. Vi behöver vara medmänniskor. Vi behöver våra medmänniskor. Vi behöver vår musik. Vi behöver vara musik!

Vi vill ta plats i staden med våra sånger för mångfald och medmänsklighet. Lördagen den 23 maj, kl. 13.00- ca14.30, kommer vi att fylla Rådhustorget i Umeå med sång. Både körer och enskilda är välkomna att vara med och sjunga.
Gemensam övning, sön 10 maj, kl 15, Umeå stadskyrka.