Sara-dagen 2024: ”…och trädet svarade”

Sara-dagen 2024: ”…och trädet svarade”

Välkommen på årets Sara-dag, med tema Sara och skogen.

Medverkar på programmet gör författaren och idéhistorikern Sverker Sörlin samt grävande journalisten och författaren Lisa Röstlund. Dessutom delas 2024 års Sarapris ut på scen.

Datum: Lördag 23 mars
Tid: 13.00-16.00 inkl paus
Lokal: Kajscenen, plan 1