Schack för alla

Schackträning och prova-på-spel på Väven

Spela schack med andra intresserade eller representanter från schackklubben Rockaden.