Schyssta killar, Kvinnohistoriskt museum 5/10 2019 – 15/2 2020

Utställningen Schyssta Killar – Vad är en schysst kille egentligen? är konstnären Linea Mateis examensarbete från Konstfack. Konstverken är resultatet av omfattande researcharbete med undersökningar, studier och statistik från Brottsförebyggande rådet, Statistiska centralbyrån, Skolverket, Försäkringskassan och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

VAD FÖRLORAR DU PÅ ATT VARA MAN // UPPFOSTRAS TILL MAN?

Till sin hjälp har Linea Matei haft en enkät med frågan: Vad förlorar du på att vara man/uppfostras till man? Sammanlagt svarade 229 män och ickebinära. Svaren, tillsammans med statistik och referenser till olika studier, gestaltas i form av textila citat och ljud.

Några svar Matei fick på sin fråga var:

”Att jag inte förväntas ha kontakt med mina känslor”
”Inget som jag kan komma på”
”Barnafödsel. Vännineskap. Långa föräldralediga livsperioder. Ett långt liv…”
”Fysisk närhet till andra män som inte är sexuell (jag är cis-hetro).”

På Kvinnohistoriskt museum vill vi när vi visar Schyssta killar vidga den frågan i utställningsrummet: Vad förlorar du på att uppfostras till ett bestämt kön? I rummet kan du ta del av andras berättelser, men även dela med dig av din.

Utställningen består av en skulptur, ett ljudverk, målningar och en bok med alla enkätsvaren.