Seniorer och sexuell hälsa

Seniorer och sexuell hälsa

Kom och lyssna till ett föredrag där Caroline Muzito Bagenda, hälsoutvecklare Region Västerbotten, berättar om sexuell hälsa och om vad regionen har att erbjuda när det kommer till sexuell hälsa och rättigheter. Sänds även digitalt

Ingen anmälan krävs.

Arrangemanget sker i samverkan med Folkuniversitetet.

Seniortorget, Renmarkstorget 15