Silent Legacy – Maud Le Place

Silent Legacy – Maud Le Place

Silent Legacy är en duett med Adeline Kerry Cruz, ett 10-årigt underbarn inom krumping från Montreal, och den professionella samtida dansaren Audrey Merilus. Gemensamt delar de en intensitet och en radikal äkthet i sin dans, här i ett verk som gräver i genussociologi, kulturarv, danskultur och kulturell överföring.

”Att ärva är att inse att vi måste ta emot det som är större, äldre, mer bestående och mäktigare än oss själva.” (Derrida) — Maud Le