Sincerely Solo

Helena Engberg är scenkonstnär, dj och singel. I Sincerely Solo vill hon ge singlarna en fristad i Sverige – landet med flest ensamhushåll i världen.

Hur låter singelskapet i världens mest självständiga land? Helena Engberg är scenkonstnär och DJ och en av de konstnärliga ledarna för Malmöbaserade scenkonstkollektivet Potato Potato. Hon har också levt som singel i tio års tid. Hennes nya verk Sincerely Solo är ett solo i flera bemärkelser. Ensam på scenen bygger hon ett ljudlandskap från sin position som DJ, ett solo tillägnat samhällets solist: singeln.

Sverige är det land som har flest ensamhushåll i världen. I takt med att kvinnor får allt starkare ställning och egna inkomster ökar antalet singlar. Rätten till barnomsorg spelar också in. Sedan 2016 har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning genom den svenska sjukvården och kan välja att bilda familj själva. Samtidigt är tvåsamheten norm.

I Sincerely Solo vill Helena Engberg ge singeln en fristad i en mix av känslor, relationsnormer, puls, trygghet och sårbarhet. Hon vill undersöka singelskapets praktiska, emotionella, politiska och personliga sidor. För trots att samhället vimlar av olika familjebildningar med ensamstående och olika kollektiva alternativ är normen att leva i par och som kärnfamilj.

Gifta får sällan frågan: Men varför är du gift? eller Längtar du inte efter att bara vara själv?. Av denna förmodade längtan efter tvåsam samhörighet gör dejtingindustrin kommers. Människor svajpas till vänster och höger på Tinder: It’s a match! Sincerely Solo vill låta singeln vara subjekt i rummet och fylla det med sin historia. Är hon fri? Är hon ensam? Är det ett val eller är det att vara bortvald?

Vid Gothenburg Fringe Festival 2017 fick Sincerely Solo The London exchange award och kommer att gästspela i London under 2018.

ÅSKÅDARSKOLAN
Efter föreställningen sker Åskådarskolan i samarbete med Kritiklabbet. Tillsammans med kritikern Ylva Lagercrantz Spindler och en representant från uppsättningen diskuterar vi det verk vi just har sett. I Åskådarskolan går det att vara publik och kritiskt tänkande, objekt och subjekt, på en och samma gång.