Singelpromenad 20/5 kl 13

Från cykelbron i Broparken. Vi knyter nya kontakter.

Fika efteråt, ev. Kafé Station. Utan ledare. Facebook: Aktiva singlar i Umeå. Info: 073 – 576 92 49, ellinor@ellinorcarlander.se. Ny promenad: 17/6 kl 13.