Sinnesro i juletid – finns det?

En enkel kväll med musik, reflektion, delande ljuständning och sinnesrobön.
Fika och samtal efteråt.

En sinnesrogudstjänst med musik och reflektion kring julen.
Kom med, lyssna, sjung med, dela, tänd ljus eller bara va, andas….