Självförsvarkurs för kvinnor

Själförsvarsträning för kvinnor i en trevlig yogalokal med erfarna ledare.
Innehåller mental träning/planering/fysisk del. Plats: Fysikgränd 37
Tid: 21-22 April, 10.00-17.00, medhavd lunch, ledig klädsel.
Info: sjalvforsvarskola@gmail.com tel. 0761018559

Självförsvar handlar inte bara om teknik or knep hur man kommer ifrån hotfulla situationer. Mental träning och rätt inställning är lika viktiga o syftet är att vi vågar leva våra liv fritt utan att bli begränsade av rädslor etc. Ledarna har tillsammans över 60 års erfarenhet av kampkonster/kampsporter och utöver det, olika utbildningar, bl a kontrollerad fysisk begränsning där kommunikation och respekt är viktiga. De har också blivit utbildade av personal som har skyddat Englands drottning. Förebyggande/planering är viktigare än fysisk förmåga även i det sammanhanget. Vi tränar folk på ett tryggt och säkert sätt.