Skrivarworkshop – Att knyta ihop säcken

Tredje och avslutande föreläsningen med skrivpedagogen Mina Widding.

Varje människa bär på en unik historia. Det är lätt att minnen och berättelser som idag känns levande så småningom faller i glömska – om ingen skriver ner dem. Livsberättelsen blir ett ovärderligt minnesdokument som kan föras vidare till släktingar, barn och barnbarn. Fokus kommer att ligga på att knyta ihop sin berättelse och att hitta vägar till publicering.

Alla är välkomna, även om man inte varit med på tidigare träffar!

Paus 12.00-13.00, deltagarna ansvarar själva för lunch och kaffe.
Gratis. Ingen föranmälan.