Skulpturinvigning i Åtta grader / Samtida konst om skogen

Skulpturinvigning i Åtta grader / Samtida konst om skogen

Välkommen på invigning av skulpturen Spill spill spill av konstnärerna Malin Arnell & Åsa Elzén.

Välkommen på invigning av skulpturen Spill spill spill av konstnärerna Malin Arnell & Åsa Elzén.

Skulpturen Spill spill spill är en del av verket Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Utsträckning: Spillvirke, 2024, som visas i utställningen Åtta grader / Samtida konst om skogen på Bildmuseet.

Gratis buss erbjuds till och från Bildmuseet med avgång kl 10.05 och åter kl 15.00.
Begränsat antal platser, vänligen mejla info@bildmuseet.umu.se och ange ”Buss” som ämnesrad och hur många platser som önskas, senast den 13 maj. Kullar & Klang kommer erbjuda lunch och fika till förmånligt pris. Meddela i samma mail som bokningen om du har några alegier som behövs ta hänsyn till.

I ett samhälle norr om Umeå stötte konstnärerna Malin Arnell och Åsa Elzén på en stor hög med spillvirke avsedd för produktion av fjärrvärme. Där föddes idén att ta en del av högen ur produktion och som ett första steg placera den i utställningsrummet för att sedan placera ut den i skogen. Att ta den från en industriell cykel fokuserad på människans behov tillbaka till livscykeln som utgörs av skogens myller av liv.

Du är också välkommen att ansluta direkt till Kullar & Klang i Vännforsbäck kl. 11:00.

Evenemanget bjuder på en introduktion av skogskurator Moa Sandström från Kullar & Klang, Anca Rujoiu (museiintendent, Bildmuseet), Janina Priebe (lektor och biträdande programchef för Future Forests, Umeå universitet) och en kort presentation i skogen av Jörgen Sjögren (lektor och samordnare för Restaureringsekologigruppen, SLU) följt av ett samtal med konstnärerna samt en kollektiv promenad in i skogen.

Organiserad av Bildmuseet i samarbete med konstnärerna Malin Arnell & Åsa Elzén, Future Forests vid Umeå universitet och Kullar & Klang.

© Malin Arnell & Åsa Elzén, Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Utsträckning: Spillvirke, 2024, Installation och processbaserat arbete (detalj)