Släktforskningens dag 2020

Välkommen till Släktforskningens dag på Umeå stadsbibliotek. Årets tema är Officerare och soldater – deras liv och bostäder. Släktforskningens dag hålls lördag den 18 januari klockan 11-15.

Program

Släktforskning i Rötter, plan 2
11.00-15.00
Kom och lär dig mer om släktforskning eller få hjälp med din egen forskning. Vana släktforskare finns på plats till din hjälp.

Föreläsningar i Upplev multisal, plan 4
13.00 Åke Sandström berättar om Snabb, Gris och Lejon, de indelta soldaterna på Holmön.

14.00 Lars-Gunnar Olsson, författare till ”Ryssen kommer”, berättar om när den ryska galärflottan slog till mot Västerbotten, Holmöbor tillfångatogs och Umeå brandskattades. Hur var livet för officerare och soldater vid tiden för Stora nordiska kriget?

————–
Bilden är ett grupporträtt av officerare och soldater från Västerbottens regemente. Tagen i Umeå år 1900 av fotograf Hilda Burström.