Slöjdkvällar på Västerbottens museum

Välkommen till museet för att prova på täljning eller varför inte fortsätta ett påbörjat projekt?

Vid två tillfällen i vår möts vi för att inspirera och hjälpa varandra. Inga förkunskaper krävs och material finns på plats.

Hemslöjdskonsulent Felix Wink är på plats för att handleda och inspirera.

Vi ses onsdagkvällarna den 18 april samt 16 maj i museets entréhall.

Kvällarna är ett samarbete med Västerbottens läns hemslöjdsförening.