SMC KNIX Lycksele Gokartbana Trollringen

Tanken med Knix är att öka förståelsen och kunskaperna i körningen och förmågan att hantera sin motorcykel i trafiken.
Med olika övningar och samtal inom gruppen skapar du bättre marginaler inför risksituationer i trafiken.
Kursen, som består av en kortare obligatorisk introduktionsdel och därefter körpass på bana.

Alla är välkomna att delta, oavsett erfarenhet och MC-typ. Deltagarna delas upp gruppvis utifrån erfarenhet och körvana. Du kör i ditt eget tempo efter din förmåga. Att köra mc på gokartbana och träna körteknik är ett tillgängligt alternativ till körning på de större motorbanorna och är rooligare, mer givande och inte minst mer tekniskt krävande än man kanske kan tro.
Hastigheten är dock låg och skaderisken liten. Grunden och principen i kurv- och bromstekniken är densamma som vid körning i högre hastigheter.