Sociala medier och politik i USA

Gästföreläsning med Daniel Kreiss, University of North Carolina, om hur politisk kommunikation och valkampanjer förändrats under det senaste decenniet.

Social media and politics in the U.S. – Technology-Intensive Campaigning and the Data of Democracy (föredraget hålls på engelska)

Daniel Kreiss har bl.a. publicerat böckerna In Taking Our Country Back: The Crafting of Networked Politics From Howard Dean to Barack Obama och Prototype Politics: Technology- intensive Campaigning and the Data of Democracy som bägge behandlar hur förutsättningarna för strategisk kommunikation påverkas av nya medier och digital teknik.

Samhällsvetarhuset, Hörsal A, Umeå universitet

Läs mer på danielkreiss.com