Sommarboken på Mariehems bibliotek

Sommarbokenträff där du kan träffa kompisar, fika, pyssla, prata och tipsa om böcker du läst. Ålder 8-12 år. Tema serier,

Anmälan till: anna-lena.hedman@umea.se