Spela gratis minigolf i Hedlundadungen med Händer på lovet-kortet

Spela gratis minigolf i Hedlundadungen med Händer på lovet-kortet

Är du skollovsledig ungdom mellan 6 och 15 år? Bor du Umeå kommun? Då spelar du gratis på gröna filtbanan alla vardagar i juni under sommarlovet mot uppvisande av Händer på lovet-kortet.

Bangolf – är sporten med utmaning, men utan utslagning. För den som är nyfiken på bangolf på nytt sätt har vi ”Bangolfskoj med lek och spring” på måndagar för dig som börjar åk 2–åk 6. Mer info på hemsidan: https://www.ubgk.se/ungdom/bangolfskoj

Umeå Bangolfklubb är en ideell förening som bedriver banorna i Hedlundadungen i närheten av Nolia och Dragonparken. Tack vare bidrag från Umeå kommun kan vi erbjuda gratis spel måndag till fredag under sommarlovet i juni på de gröna filtbanorna mot uppvisande av Händer på lovet-kort. Övriga dagar och spel på vita banor, är till ordinarie pris.

Det finns kaffe, glass och lättare förtäring att köpa i kiosken. Vi öppnar normalt kl. 11 och har sista utsläpp kl. 21 och stänger 22.

Parkera bil enklast på Nolia. Vill du boka tid för grupp, mejla info@ubgk.se eller om du vill veta mer om våra aktiviteter.

Banorna håller tävlingsstandard och vi vill att de så ska förbli. Vi önskar därför att vi hjälps åt, så att anläggningen och utrustningen håller. Spring inte banorna och slå inte på rullande boll. På så sätt kan vi även fortsättningsvis erbjuda spel under somrarna.

Varmt välkommen att prova på bangolf – en sport för alla!